Badania

Najnowsze badania na Jęczmieniu: Styczeń 2017
1/2017

Właściwości zdrowotne młodego jęczmienia
Katarzyna Kawka, Marta Kinga Lemieszek
Zakład Biologii Medycznej Instytutu Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie

Badanie to podsumowuje obecny stan wiedzy na temat korzystnych dla zdrowia właściwości młodego jęczmienia. Młodość jęczmienia jest doskonałym źródłem antyoksydantów, a w konsekwencji może zapobiec chorobom związanym ze stresem oksydacyjnym, w tym chorobom nowotworowym lub neurodegeneracyjnym. Działanie przeciwnowotworowe młodych jęczmienia jest również związane z jego zdolnością do indukowania apoptozy w komórkach nowotworowych, poprawy mechanizmów naprawy DNA oraz zapobiegania aktywacji szlaków sygnałowych odpowiedzialnych za rakotwórczość. Preparaty otrzymane z młodych jęczmienia są również wskazane jako panaceum na nadciśnienie tętnicze, miażdżycę tętnic, cukrzycę, reumatoidalne zapalenie stawów, wrzody żołądka lub hipercholesterolemię. Zalety młodego jęczmienia to również: działanie przeciwdepresyjne i poprawa zdolności organizmu do radzenia sobie ze stresem. Zalecane jest również spożycie soku z młodego jęczmienia w leczeniu mniej poważnych schorzeń, takich jak problemy ze skórą, oparzenia lub nieświeży oddech. Przedstawiony przegląd danych naukowych ujawnił szerokie spektrum korzystnych dla zdrowia właściwości młodych jęczmienia. Niemniej jednak, Molekularne mechanizmy jego działania wciąż pozostają tajemnicą. Dlatego wskazane jest przeprowadzenie dodatkowych badań w celu zbadania tej kwestii.

Kilka rozdziałów z badania:
WŁAŚCIWOŚCI ANTYOKSYDACYJNE
DZIAŁANIE PRZECIWDEPRESYJNE
WŁASCIWOŚCI PRZECIWNOWOTWOROWE
WŁAŚCIWOŚCI HIPOGLIKEMICZNE
WŁAŚCIWOŚCI HIPOLIPIDEMICZNE
INNE PROZDROWOTNE WŁAŚCIWOŚCI MŁODEGO
JĘCZMIENIA

Całe badanie

Źródło

BADANIA
–  ekstrakt z Młodego Jęczmienia
  Chlorella Pyrenoidosa

BADANIA

ZIELONE TRENDY – najwięcej informacji o prawdziwym soku z trawy jęczmiennej i o algach chlorella pyrenoidosa.

Powrót na stronę główną